728x90 AdSpace

Latest News
Wednesday, October 3

Arti Mimpi Jadi Pengantin


Barang siapa mimpi bahwa ia menjadi pengantin, lagi pula ia kenal dan mengerti nama wanitanya, maka sebagai ta'birnya dia akan kawin. Atau akan menjabat suatu jabatan atau akan memiliki sesuatu, dia akan mati atau dibunuh atau ia akan mati syahid. Namun jika ia tidak kenal dan tidak faham nama wanitanya maka dapat mengandung ta'bir dia akan mati atau dibunuh atau ia akan mati syahid.

Mimpi Jadi Pengantin

Mimpi cerai

Barang siapa mimpi menceraikan istrinya maka ia akan dipecat dari jabatan yang dipangkunya.

Mimpi melihat darah

Barang siapa yang mimpi melihat darah mengalir dari badannya tanpa luka, atau mimpi pada jasadnya terdapat mata air yang mengeluarkan darah atau nanah lagi pula pada badannya terdapat lumuran darah maka sebagai pertanda bahwa ia akan memperoleh harta yang harom sesuai kadar darah yang mengalir darinya.

Dan jika badannya atau pakaiannya tidak berlumuran darah, maka ia akan terlepas dari keputusan yang telah ditetapkan padanya sesuai kadar darah atau nanah yang mengalir padanya.

Mimpi pada badannya tumbuh buku daging atau luka atau nanah atau bisul atau bintik-bintik maka ia akan mendapat harta menurut waktu kejadian hal-hal itu.
Setiap perkara yang bertambah pada badannya, seperti lemak dan bengkak boleh mengandung ta'bir tentang harta benda.

Penyakit kusta dapat mengandung ta'bir harta yang dapat melebihi dari pada ta'bir mimpi tentang bengkak pada badan.
Belang kulit mengandung ta'bir harta dan pakaian.
Gila juga mengandung ta'bir tentang harta. Hanya saja harta itu dibelanjakan pada hal-hal yang kurang berfaedah.

Tuak mengandung ta'bir tentang harta dari pemerintah, jika tuak tersebut termasuk minuman. Apabila tidak, maka ta'birnya tidaklah baik. (lihat kembali artikel yang berkaitan tentang arti mimpi mengenai minuman).

Kekurangan pada badan, seperti kurus dan lemah kesemuanya itu ta'birnya tidak baik. Kekuatan pada agama dan hal-hal yang lain.

Mimpi memikul beban yang berat maka ia akan tertimpa kesusahan dan kesedihan.

Mimpi tentang benda-benda kotoran yang keluar dari perut manusia atau binatang maka boleh dita'birkan tentang harta.
Jika kotoran itu berbau busuk, maka ta'birnya adalah harta yang harom. Jika tidak begitu busuk, maka ta'birnya adalah harta yang didapat itu sedikit saja dosa dan haromnya.

Kotoran binatang yang harom dimakan dagingnya mengandung ta'bir harta yang harom.
Mimpi bahwasanya ia berlumuran kotoran atau terkena pada pakaiannya atau memilikinya atau menyimpannya maka ta'bir kesemuanya itu adalah harta yang harom.

Sedangkan mimpi ia mengeluarkan hadats (berak,kencing dan kentut) dan sedemikian pula berhadats dengan sesuatu yang berbahaya boleh mengandung ta'bir ia akan mengeluarkan harta menurut sedikit banyaknya dari hadats yang dikeluarkan.

Andaikata yang keluar itu banyak sehingga seumpama dengan Lumpur, hujan dan banjir maka ta'birnya tidak baik sama sekali. Kadang diartikan ia akan mengalami ketakutan yang berasal dari penguasa.

Mimpi berhadats dengan sesuatu yang tidak biasa keluar darinya, seperti: darah, ulat, kutu, nanah dan sebagainya maka mengandung ta'bir ia akan berpisah dengan harta dan keluarganya.

Mimpi mengeluarkan kentut dengan bersuara maka bermaksud ia akan menceritakan sesuatu hal yang akan ditertawakan oleh orang yang mendengarnya.

Mimpi dari lubang anusnya keluar darah. Maka jika darahnya melumurinya niscaya ia mendapat harta menurut banyak darah yang keluar darinya.
Mimpi bahwa ia meludah mengandung maksud ia akan memberi informasi yang akan dikutip oleh orang lain.

Batuk

Mimpi tentang batuk mengandung ta'bir ia akan mengadukan masalah pada orang lain. Mimpi sesungguhnya ia merasa muak dapat mengandung maksud ia akan menjadi marah dan mengeluarkan ucapan yang tidak senonoh.

Muntah dan mengeluarkan air wadi

Mengandung ta'bir tentang taubat dan kembali pada pangkal jalan. Wadi ialah air yang keluar dari kemaluan manusia dengan warna putih lagi yang pekat, sesudah keluar air kencing. Jika mimpi muntah yang bau dan rasanya tidak busuk maka boleh mengandung ta'bir ia bertaubat kepada Alloh SWT dengan sebenar-benar taubat. Dan ia tinggalkan perbuatan maksiat dengan sendirinya (tanpa paksaan). Namun jika baunya busuk maka mengandung maksud akan terjadi suatu kejahatan atas dirinya dan terasa sakit dalam hatinya.

Bekam

Bermimpi bahwa dia berbekam dan tidak diketahui bekamnya mengandung ta'bir ia akan melakukan suatu perjanjian, atau mengikut pada suatu amanat. Akan tetapi jika bekamnya telah diketahui maka bermakna ia akan kehilangan sesuatu dari harta bendanya. Dan jika ia berbekam pada batang leher maka pertanda bahwa ia sudah berkurang sifat amanahnya.

Keluar darah dari hidung

Boleh mengandung ta'bir mengenai kesehatan badan yang akan dialaminya. Kadang-kadang boleh dita'biri dengan kemerosotan harta, kehormatan dan permodalannya.

Buang darah canduk

Memberi pengertian ta'bir dengan harta yang wajib dikeluarkan untuk penguasa. Dan jika darahnya diambil dari mangkuknya maka ta'birnya ia akan menderita sakit dan mengeluarkan belanja untuk isterinya. Menurut ta'bir lain ia membelanjakan untuk dirinya sendiri.
Berlumuran darah, kotoran dan benda-benda yang keluar dari badannya menunjukkan ta'bir harta yang tidak baik.

Hikayat yang berkaitan dengan hal ini

Seorang lelaki datang kepada Syeikh Muhammad bin Sirrin seraya berkata: "Aku bermimpi seolah-olah rambut kepalaku dicukur (menurut riwayat lain: "kepalaku terputus)".

Beliau menjawab: "Hamba sahayamu akan berpisah denganmu, karena ia merdeka. Atau boleh jadi ta'bir mimpimu itu kamu akan mati".
Menurut kenyataan yang terjadi memang laki-laki itu tidak hidup lebih lama dari lima atau enam hari saja, lalu matilah dia.

sumber: duniaislam
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Arti Mimpi Jadi Pengantin Rating: 5 Reviewed By: Dhinta Putri